27/08/13

KUTSE
ELL juhatuse koosolek
Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval, 27. augustil 2013 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8 III korrus)

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Munitsipaalrahastu idee ja ettepaneku tutvustus kohalike omavalitsuste finantseerimisevõimekuse parandamiseks. Aare Tammemäe, Ülo Kallas, MTÜ FinanceEstonia

2. Seisukoha kujundamine seoses Eesti Jäätmekäitlejate Liidu ettepanekutega ja arengutega Jäätmeseaduse muutmiseks. Irja Alakivi, Kertu Tiitso, Tallinna Keskkonnaamet

3. Pöördumine Haridus- ja Teadusministeeriumi poole seoses koolide hinnasoodustuse lepingu lõppemisega 01.07.2014 Microsofti arvutitarkvara kasutamiseks. Kaimo Käärmann-Liive

4. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli variant. Jüri Võigemast

5. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni 2014. aasta eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli ettevalmistamise ajagraafikust ja korraldusest. Jüri Võigemast

6. ELL 2014. aasta liikmemaksu ettepaneku esitamine ELL volikogule. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

7. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Taavi Aas

8. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

9. Muud küsimused ja informatsioonid.

9.1. ELL ja EMOL ettepanekud Rahandusministeeriumi poolt algatatud uue Riigieelarve seaduse eelnõu osas. Jüri Võigemast

9.2. Halduskohtu määrus haldusasjas 3-13-939 (Eesti Linnade Liidu kaebus Riigikohtu üldkogu 16.03.2010 kohtuotsuse asjas nr 3-4-1-8-09 täitmata jätmises). Anne Läns

9.3. MKM kiri ja küsitlus 25.07.2013 „Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse rakendamine“ Anne Läns

9.4. Informatsioon eelarveläbirääkimiste sotsiaal-, töö ja tervishoiu valdkonna töörühma 21.08.2013 koosolekust. Hille Ilves

9.5. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine jaanuar-juuli 2013. Tiit Kirss

Juhatuse koosoleku materjalid (.zip fail)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 7

Protokoll PDF failina