15/01/13

KUTSE
ELL juhatuse koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 15. jaanuaril 2013 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus)

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Seisukoha kujundamine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) põhiseisukohtade osas (kohtumine Riigikogu kultuurikomisjonis 29.01.2013). Hille Ilves, Jüri Võigemast

2. Riigieelarvest kohalikele omavalitsustele 2013. aastal haridustoetuseks eraldatavate vahendite jaotuse eelnõu. Jüri Võigemast

3. Seisukoha kujundamine tugispetsialistide rahastamise küsimuses 2013. aastaks. Hille Ilves

4. Seisukoha kujundamine koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusettepanekute eelnõu osas. Hille Ilves

5. Ülevaade kohalike omavalitsuste poolt esitatud küsimustest uue avaliku teenistuse seaduse rakendamisest. Anne Läns

6. Kodualuse maa maamaksu vabastuse administreerimise kompenseerimine kohalikele omavalitsustele ja MAKIS rakendamise protsessist. Tiit Kirss, Kaimo Käärmann-Liive

7. ELL seisukohtade ettevalmistamise korraldamisest eelarveläbirääkimisteks 2014-2017 riigi eelarvestrateegia ja 2014. aasta riigieelarve küsimustes. Jüri Võigemast

8. ELL 2013. aasta eelarve eelnõu lugemine. Jüri Võigemast

9. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli töörühma töökava. Andrus Saare

10. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

11. Muud küsimused ja informatsioonid.

11.1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele 2012. aastal ja 2013. aasta prognoos. Tiit Kirss

11.2. Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite planeerimise jätkuprotsessist. Jüri Võigemast

11.3. Linnade ja Valdade Päevad 2013, 13.-14. veebruaril 2013. Informatsioon. Jüri Võigemast

Juhatuse koosoleku materjalid (.zip fail)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

PGS: http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=60b0d7c0-ab39-4283-919c-27888c9d8579&
Haridustoetus 2013 E: http://www.fin.ee/index.php?id=75340
Tasandus- ja toetusfond 2013 E: http://www.fin.ee/index.php?id=81981

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

Protokoll PDF failina