14/06/13

KUTSE
ELL juhatuse koosolek
Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub reedel, 14. juunil 2013 algusega kell 12.00 Haapsalus, linnavolikogu saalis.

(Järgneb samas ELL volikogu koosolek algusega kell 13.30)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Tallinn-Haapsalu-Rohuküla rongiliikluse taastamise toetusavalduse ettepaneku eelnõu ELL volikogule. Jaanus Karilaid, Haapsalu linnavolikogu esimees, Urmas Sukles, Haapsalu linnapea

2. Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanek omavalitsusliitudele Koolijuhtimise heade kavatsuste kokkuleppe sõlmimiseks. 18.06.2013. Hille Ilves

3. Eesti Haridustöötajate Liidu ettepanek läbirääkimiste alustamiseks 2014. aastaks õpetajate töötasu alammäärade kehtestamiseks. Hille Ilves, Jüri Võigemast

4. HTM märgukiri (koolituslubade komisjon) põhimõttelise arutelu algatamiseks. Hille Ilves

5. ELL 2012. aasta majandusaasta aruande esitamine ELL volikogule. Jüri Võigemast

6. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli variant. Jüri Võigemast

7. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

8. Muud küsimused ja informatsioonid.

Juhatuse (ja järgneva volikogu) dokumendid (.zip fail)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

Struktuurivahendite kavandamine:
http://www.struktuurifondid.ee/el-toetused-2014-2020/

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 6

Protokoll PDF failina