14/05/13

KUTSE
ELL juhatuse koosolek
Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval, 14. mail 2013 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8 III korrus)

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Seisukoha kujundamine 06.03.2013 Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu transpordi ja teede töörühma koosoleku KOV teede inventariseerimise ettepanekute osas (protokoll ettepanekutega lisatud). Tiit Kirss

2. Munitsipaalkoolide tugispetsialistide riigieelarvest 2013. aastal rahastamise eelnõu. Hille Ilves

3. Kohalike omavalitsuste tulubaasi alase informatsiooni ja riigieelarveliste valdkondlike eraldiste kajastamine Riigi eelarvestrateegias 2014-2017. Jüri Võigemast

4. Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite kasutamise ettevalmistamise praegusest etapist. Jüri Võigemast

5. Üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu juhtimismudeli variant. Jüri Võigemast

6. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

7. Muud küsimused ja informatsioonid.

7.1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele 2013 4 kuud). Tiit Kirss

7.2. Informatsioon üldhariduse rahastamismudeli 08.05.2013 koosolekust. Jüri Võigemast

7.3. Perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi valmimine ja avalik arutelu rahandusministeeriumis 14. mail kell 10.00. Irja Alakivi

Juhatuse koosoleku materjalid (.zip fail)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

RES 2014-2017:
http://www.fin.ee/riigi-eelarvestrateegia

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 5

Protokoll PDF failina