12/11/13

KUTSE

ELL JUHATUSE koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 12. novembril 2013 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus)

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastusringil. Hille Ilves

2. Põllumajandusministeeriumi ettepanek riigi toiduvaruks vajaminevate ressursside otstarbekuse hindamiseks. (Põllumajandusministeeriumi kiri 30.10. 2013 nr
1.6-13.3/2410) Tiit Kirss

3. Kohalike omavalitsuste volikogude valimiste esialgne kokkuvõte. Jüri Võigemast

4. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

5. Muud küsimused ja informatsioonid.
5.1. Riigikogu fraktsioonidele ja komisjonidele esitatud ettepanekud 2014. aasta riigieelarve eelnõus kohalikele omavalitsustele kavandatud vahendite osas. Jüri Võigemast, Angelika Kallakmaa-Kapsta

5.2. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele jaanuar-september 2013. Tiit Kirss

Jüri Võigemast
tegevdirektor

Koosoleku materjalid (.zip)

Lisatud:
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 10

Protokoll PDF failina