10/12/13

KUTSE

ELL JUHATUSE koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 10. detsembril 2013 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus)

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Avaandmete roheline raamat konsultatsioonideks. Uuno Vallner, PhD IT arhitektuuri talituse juhataja, RISO, MKM

2. Kohalike omavalitsuste haridustoetuse jaotuse korraldus 2014. Hille Ilves, Jüri Võigemast

3. Vabariigi Valitsuse määruse Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär eelnõu kooskõlastusringil. Hille Ilves

4. Eesti ja Soome sõpruslinnade ja valdade VII kokkutuleku arutelu. Irja Alakivi

5. Kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kokkuvõte (dets. 2013). Jüri Võigemast

6. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

7. Muud küsimused ja informatsioonid.

7.1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele jaanuar-november 2013. Tiit Kirss

7.2. HTM Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastusringil esitatud ettepanekud. Hille Ilves

7.3. Riigikogu raport Kohalike teede hoiu korraldus. Jüri Võigemast

Jüri Võigemast
tegevdirektor

Koosoleku materjalid (.zip)

Lisatud: Riigikogu raport “Kohalike teede hoiu korraldus”:
http://www.riigikogu.ee/index.php?id=66729

Lisatud: Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär eelnõu

Lisatud: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu

Lisatud: Avaandmete roheline raamat Mustand:
http://www.riso.ee/et/avaandmete-roheline-raamat

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 11

Protokoll PDF failina