09/04/13

KUTSE
ELL juhatuse koosolek
Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 09. aprillil 2013 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8 III korrus)

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):
1. Rahandusministeeriumi 2013 kevadine majandusprognoos ja kohalike omavalitsuste tuluprognoos kevadprognoosi pinnal. Tiit Kirss

2. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste vaheprotokolli ettevalmistamine 16.04.2013 üldkogu koosolekuks. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

3. Munitsipaalkoolide tugispetsialistide riigieelarvest 2013. aastal rahastamise eelnõu. Hille Ilves

4. Kaebeõiguse realiseerimine kohtus. Võimalused ja väljakutsed. Anne Läns

5. Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite kasutamise ettevalmistamise praegusest etapist. Jüri Võigemast

6. ELL juhatuse pöördumine teehoolde rahastamise küsimuses. Tiit Kirss

7. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine 16. aprillil 2013. Taavi Aas

8. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

9. Muud küsimused ja informatsioonid.

9.1. Konkurentsivõime kava “Eesti 2020” uuendamisest. Jüri Võigemast

9.2. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele 2013 I kvartalis. Tiit Kirss

9.3. Riigikontrolli aruanne Riigikogule „Põhivara arvestuse korraldus valdades ja linnades“ Jüri Võigemast

Juhatuse koosoleku materjalid (.zip fail)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

RK aruanne „Põhivara arvestuse korraldus valdades ja linnades“

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 4
Protokoll PDF failina