05/02/13

KUTSE
ELL juhatuse koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 05. veebruaril 2013 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8)

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Täiendavate parandusettepanekute esitamisest maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (335 SE). Irja Alakivi

2. Vabariigi Valitsuse määruse „2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord“ eelnõu menetlemise hetkeseisust. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

3. Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks eraldatud raha jaotuse kinnitamine omavalitsusüksuste kaupa 2013. aastal. Tiit Kirss

4. Põhiseisukohtade ettevalmistamine eelarveläbirääkimisteks 2013. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

5. ELL 2013. aasta eelarve eelnõu lugemine (II). Jüri Võigemast

6. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

7. Muud küsimused ja informatsioonid.

7.1. Munitsipaalkoolide tugispetsialistide riigieelarvest 2013. aastal rahastamise
küsimus. Hille Ilves

7.2. Informatsioon ELL ja EMOL Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi struktuurivahendite töörühma koosolekust 31.01.2013. Jüri Võigemast

7.3. Informatsioon: kohtumine Riigikogu kultuurikomisjonis 29.01.2013 (Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE) Jüri Võigemast

7.4. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele 2013. aasta jaanuaris. Tiit Kirss

7.5. Linnade ja Valdade Päevad 2013, 13.-14. veebruaril 2013. Informatsioon. Jüri Võigemast

Juhatuse koosoleku materjalid (.zip fail)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

Kohalike teede vahendid eelnõu

PGS (340SE)

Linnade ja Valdade Päevad 2013 13.-14.02.2013:
http://www.linnadvallad.ee/

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2

Protokoll PDF failina