20/01/09

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 20. jaanuaril 2009 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Riigieelarve tulude ja kohalike omavalitsuste tulude laekumine 2008. aastal. Tiit Kirss

2. Tarvastu vallavolikogu avaldus Eesti Linnade Liidu liikmeks astumiseks. Jüri Võigemast

3. Riigikogu poolt 22.10.2008 vastu võetud “Riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse ja teiste sotsiaalkindlustushüvitisi ning sotsiaaltoetusi käsitlevate seaduste muutmise seaduse” rakendamise protsess. Peep Kirsima

4. Vabariigi Valitsuse määruse “2009. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord” eelnõu. Tiit Kirss

5. Maksude ülekandmisest kohalike omavalitsuste eelarvetele. Toomas Sepp

6. Eesti Linnade Liidu tegevuskava 2009. aastaks. Jüri Võigemast

7. Eelarveläbirääkimised 2009 aastal: Jüri Võigemast, Tiit Kirss:

7.1 Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 dokumendi ettevalmistamise protsessiga.

7.2 Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses 2010. aasta riigieelarve eelnõu ettevalmistamise protsessiga.

8. Meetme “Kohalike avalike teenuste arendamine” tingimused ning perioodi 2007-2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord” muutmise eelnõust. Terje Lillo

9. Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismidest rahastatav regionaalarengu toetusskeem (2008-2011). Terje Lillo

10. Haridus- ja Teadusministeeriumi põhikooli ja gümnaasiumi astme lahutamise algatus. Hille Ilves

11. Ülevaade Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse (ERKAS) tegevusest. Jüri Roos, ERKAS juhatuse liige

12. Ülevaade CEMR Poliitikakomitee koosolekust. Ingrid Danilov, Toivo Riimaa

13. Järvamaa Omavalitsuste Liidu ettepanek ühtse üleriigilise omavalitsusüksuste liidu küsimuses. Jüri Võigemast

14. ELL 2009. aasta eelarve II lugemine. Jüri Võigemast

15. ELL raamatupidamise sise-eeskirja muutmine. Aigi Sander

16. Linnade ja valdade päevad 2009. Jüri Võigemast

17. Muud küsimused ja informatsioonid.

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

– – – –

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

Juhatuse koosoleku protokoll