14/04/09

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 14. aprillil 2009 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste eelarveprotsess 2009. Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Urmas Kruuse, Taavi Aas

1.1. ELL juhatuse esindajate kohtumine rahandusministriga 24.03.2009, ELL ettepanekud Rahandusministeeriumile. Urmas Kruuse, Taavi Aas, Jüri Võigemast

1.2. Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos 2009.

1.3. ELL ettepanek kohalike omavalitsuste väikelaenude küsimuses ja Rahandusministeeriumi seisukoht. Jüri Võigemast

1.4. Tallinna Linnavolikogu taotluse toetamine maksukorralduse seaduse ja rahandusministri määruse suhtes põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamisel.

1.5. Tallinna Linnavolikogu taotluse toetamine riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse suhtes põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks.

1.6. Narva Linnavolikogu taotluse toetamine valla- ja linnaeelarve seaduse suhtes põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks.

1.7. Omavalitsusfoorumi 12.03.2009 pöördumine ELL poole.

1.8. Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 ettevalmistamise protsess. Jüri Võigemast

1.9. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsusdelegatsiooni rahanduse töörühma 15.04.2009 koosoleku päevakorra küsimused.

2. Eesti omavalitsusliitude Euroopa Liidu Regioonide Komitee delegatsiooni ettepanekud Regioonide Komitee arvamuse eelnõu “Majanduse taastamise kava ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll” osas. Kaimo Käärmann-Liive

3. CEMR Ateena kommünikee majanduskriisi mõjude kohta Euroopa kohalikele – ja piirkondlikele omavalitsustele. Toivo Riimaa

4. CEMR XXIV Peaassamblee Malmös 22.-25.aprillil 2009, ELL ettepanekud Malmö deklaratsioonile. Jüri Võigemast

5. ELLi ja EMOLi poolse taotluse esitamine CLRAE Euroopa Kohalike Omavalitsuste Harta monitooringu algatamiseks. Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

6. EL Regioonide Komitee konsulteerimine Euroopa linnade ja piirkondadega teemal “Uus säästva majanduskasvu strateegis” (Lissaboni strateegia pärast 2010). Tähtaeg 20. aprill 2009. Terje Lillo

7. Linnade Liidu volikogu koosoleku kokkukutsumine, mai 2009. Urmas Kruuse

8. Muud küsimused, informatsioonid.

8.1. Ettevõtjate toetusprogrammi Erasmus rakendamine. Terje Lillo

8.2. Ülevaade ja tagasiside pöördumistest õiguskantsleri poole. Jüri Võigemast

8.2. Informatsioon seoses Regioonide Komitee 2009 aasta Avatud Päevadel osalemisega. Kaimo Käärmann-Liive

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 4

Juhatuse koosoleku protokoll