13/10/09

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 13. oktoobril 2009 algusega kell 11.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Riigi ja kohalike omavalitsuste eelarveprotsess 2009-2010: Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Urmas Kruuse
1.1.Kohalike omavalitsuste ja riigieelarve maksulaekumised 01. jaanuar- 30. september 2009.
1.2.Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste lõpp-protokoll 2010. aasta riigieelarve osas.
1.3.Kohalike omavalitsuste tulubaasi ja eraldiste kajastamine 2010. riigieelarve eelnõus.

2. Kohtumised Riigikogu fraktsioonidega 2010. eelarvete küsimustes. Parandusettepanekute eelnõude ettevalmistamine. Jüri Võigemast

3. Õiguskantsleri pöördumine korraldatud olmejäätmeveo küsimustes. Irja Alakivi

4. CEMR (Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu) arvamuse eelnõu ettevalmistamine ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta. Terje Lillo

5. Eesti Regionaalse ja Kohaliku arengu Sihtasutuse (ERKAS) nõukogu liikme tagasi kutsumine. Jüri Võigemast

6. Kodanikupäeva aumärgi kandidaadi esitamise ettepanek. Jüri Võigemast

7. Informatsioonid:
7.1. Eelarveläbirääkimiste sotsiaalkomisjoni ja hariduskomisjoni informatsioon: Hille Ilves
* Puuetega inimeste hooldajatoetuse parameeter tasandusfondi valemis 2010, 2011.aastal;
* õpilaskodude toetuse jaotuse ettepanek 2009/2010
* maakondlike ühisürituste ja ainesektsioonide toetuse jaotusettepanek 2010.aastaks.
7.2. Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MTSÜS) eelnõu menetlusprotsessi käigust. Peep Kirsima

– – – –

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 8

Juhatuse koosoleku protokoll