12/05/09

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 12. mail 2009 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kiili vallavolikogu avaldus Eesti Linnade Liidu liikmeks astumise kohta. Urmas Kruuse

2.Riigi ja kohalike omavalitsuste eelarveprotsess 2009: Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

2.1. Kohalike omavalitsuste maksulaekumised 01. jaanuar- 30. aprill 2009.

2.2. Rahandusministri käskkirja 28.aprill 2009 “Riigieelarves ettenähtud kulude tegemise ajutine piiramine” mõju kohalike omavalitsuste eraldistele.

2.3. ELL poolt esitatud ettepanekud 2009. aasta tulubaasi ja eraldiste küsimustes.

2.4. Rahandusministeeriumi kava riigi 2009. aasta II lisaeelarve koostamiseks.

3. Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekud eelarveläbirääkimisteks Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 ja 2010 aasta riigieelarve küsimustes:

3.1. Läbirääkimiste lähtealused. Tiit Kirss

3.2. Ettepanekud riigieelarvestrateegia perioodiks 2010 – 2013 Jüri Võigemast

3.3. Ettepanekud 2010. aasta riigieelarve osas:

3.3.1 Ettepanekud omavalitsuste tulubaasi osas. Tiit Kirss

3.3.2 Ettepanekud haridusvaldkonnas. Hille Ilves

3.3.3 Ettepanekud sotsiaal-, töö ja tervishoiuvaldkonnas. Hille Ilves

3.3.4 Ettepanekud kultuurivaldkonnas. Hille Ilves

3.3.5 Ettepanekud teehoiu ja ühistranspordi valdkonnas. Tiit Kirss

3.3.6 Ettepanekud IKT valdkonnas. Kaimo Käärmann-Liive

3.3.7 Ettepanekud maakasutuse ja keskkonna valdkonnas. Tiit Kirss, Irja Alakivi

3.3.8 Euroopa Liidu struktuurivahendid. Jüri Võigemast

3.3.9 Muud olulised keskkonnavaldkonna küsimused. Irja Alakivi

3.3.10 Ettepanekud muudes küsimustes. Tiit Kirss

4. ELL 2008. aasta majandusaasta aruande esitamine ELL volikogule. Jüri Võigemast

5. Koolide ja lasteasutuste 21. sajandi infotehnoloogia infrastruktuuri kontseptsiooni välja töötamise ja arendamise ettepanek. Väino Olev, Jüri Võigemast

6. EL Regioonide Komitee konsulteerimine Euroopa linnade ja piirkondadega teemal “Uus säästva majanduskasvu strateegia” (Lissaboni strateegia pärast 2010). Tähtaeg 15. mai 2009. Terje Lillo

7. Muud küsimused:

7.1. Kohtumine riigikontrolöri ja Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna esindajatega 13.05.2009. Jüri Võigemast, Peep Kirsima

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

– – – –

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 5

Juhatuse koosoleku protokoll