10/11/09

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 10. novembril 2009 algusega kell 13:00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8, III korrus)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste ja riigieelarve maksulaekumised 01. jaanuar – 31. oktoober 2009 ning prognoos aasta lõpuks. Tiit Kirss

2.Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 2009. a määruse nr 49““2009. aasta riigieelarve seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord” muutmine Tiit Kirss

3. Kokkuvõte kohalike omavalitsuste volikogude valimistulemustest 18.10.2009. Jüri Võigemast

4. Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmete kandidaatide esitamine mandaadiperioodiks 2010-2014. Toivo Riimaa, Kaimo Käärmann-Liive

5. Ettepaneku esitamine Regioonide Komitee omaalgatusliku arvamuse “Regioonide Komitee valge raamat mitmetasandilise valitsemisekohta” rakendamise osas.

6. “Euroopa kohaliku omavalitsuse harta lisaprotokolli kohaliku võimuorgani tegevuses osalemise õiguse kohta” avamine ratifitseerimiseks. Jüri Võigemast, Kaimo Käärmann-Liive

7. Kohtumine Riigikogu rahanduskomisjoniga 2010. eelarvete küsimustes 17.11.2009. Jüri Võigemast

8. Informatsioonid:

8.1. Õiguskantsleri pöördumine korraldatud olmejäätmeveo küsimustes. Irja Alakivi

Lugupidamisega
Jüri Võigemast
Tegevdirektor

– – – –

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 10

Juhatuse protokoll