10/03/09

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 10. märtsil 2009 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Riigi 2009. aasta lisaeelarve mõju kohalike omavalitsuste eelarvetele. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

2. Vabariigi Valitsuse määrus “2009. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord” Tiit Kirss

3. Vabariigi Valitsuse määruse „Kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuva üksuse poolt võetavate kohustuste täpsem loetelu, kohustuste võtmise kooskõlastamise taotluse esitamise ning taotluse hindamise tingimused ja kord ning peatatud vahendite tagastamise kord” eelnõu. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

4. Jäätmeseaduse, maapõueseaduse ja kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõu. Irja Alakivi

5. Seisukoha võtmine pöördumiseks õiguskantsleri poole. Jüri Võigemast

5.1. Kohalike omavalitsuste tulubaasi kärpimine.

5.2. Kohalike omavalitsuste täiendavate laenupiirangute rakendamine.

6. Muud küsimused ja informatsioonid.

6.1. Euroopa rohelise pealinna algatuse realiseerumisest. Irja Alakivi

6.2. Kokkuvõte – Linnade ja valdade päevad 2009. Jüri Võigemast

6.3. ELL vastused CEMRi küsitlustikule finants- ja majanduskriisi mõjudest kohalike omavalitsuste tegutsemistingimustele. Toivo Riimaa

6.4. CEMR XXIV Peaassamblee Malmös 22.-25.aprillil 2009. Toivo Riimaa

6.5. Euroopa liiklusohutuse harta. Toivo Riimaa

6.6 ELL 90. aastapäeva Juubeliplaat Eesti linnade tunnuslauludega. Toivo Riimaa ja Peeter Saan – Eesti Kaitseväe Orkestri peadirigent

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

– – – –

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3

Juhatuse koosoleku protokoll