10/02/09

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 10. veebruaril 2009 algusega kell 11.00 Tallinnas, WTCT konverentsikeskuses (Narva mnt 11d, 7 korruse saalis), millele järgneb samas Eesti Linnade Liidu volikogu koosolek algusega kell 13.00.

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Riigi 2009. aasta negatiivse lisaeelarve ettevalmistamise protsessist ja selle suhe kohalike omavalitsuste eelarvetega. Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

2. Vabariigi Valitsuse määruse “2009. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord” eelnõu. Tiit Kirss

3. Eelarveläbirääkimised 2009 aastal: Jüri Võigemast, Tiit Kirss:
3.1 Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses Riigi
eelarvestrateegia 2010-2013 dokumendi ettevalmistamise protsessiga.
3.2 Linnade Liidu põhiseisukohtade kujundamine seoses 2010. aasta
riigieelarve eelnõu ettevalmistamise protsessiga.

4. Eesti Linnade Liidu 2009. aasta tegevuskava eelnõu esitamine ELL
volikogule. Jüri Võigemast

5. Raplamaa omavalitsusliidu 19.12.2008 nr 59 pöördumisest jäätmeseaduse osaliseks muutmiseks (§ 71 lg 2 p 2 muutmine), teistelt OVL-lt saadud tagasiside ning ettepanekud ja ELL seisukoha kujundamine. Irja Alakivi

6. Linnade Liidu 2009. aasta eelarve eelnõu esitamine ELL volikogule. Jüri Võigemast

7. Noorsootöötaja ja tema puhkusest noorsootööseaduse eelnõus. Hille Ilves

8. Välisüritustest
8.1. Avatud Uste Päevad 2009 (Brüssel oktoober 2009). Kaimo Käärmann-Liive
8.2. BSSSC aastakonverentsi korraldamisest Eestis 2010. Toivo Riimaa

9. Ülevaade Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse (ERKAS) tegevusest. Jüri Roos, ERKAS juhatuse liige

10. Muud küsimused ja informatsioonid.
10.1. Eesti Linnade Liit 90 visuaali kavandamine. Terje Lillo

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

– – – –

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2

Juhatuse koosoleku protokoll