09/06/09

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 09. juunil 2009 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

ELL juhatuse päevakord 09.06.2009

1. Riigi ja kohalike omavalitsuste eelarveprotsess 2009: Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Urmas Kruuse
1.1. Kohalike omavalitsuste maksulaekumised 01. jaanuar- 31. mai 2009.
1.2. Seisukoha võtmine riigi 2009. aasta II lisaeelarve eelnõu osas.
1.3. Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 dokument.

2. Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste üldkogu koosolek ja vaheprotokoll 2010. aasta riigieelarve ning “Riigi eelarvestrateegia 2010-2013 “ osas 25.05.2009 Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

3. Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendamine. Terje Lillo

4. Rahvaloenduse ankeedi täiendamise ettepanek. Angelika Kallakmaa-Kapsta

5. Muud küsimused:
5.1. Informatsioon Vabariigi Presidendi ümarlaua kohtumisest 08.06.2009. Urmas Kruuse
5.2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu menetlemise protsessist. Hille Ilves
5.3. COP 15 kliimamuutuste Post-Kyoto kokkuleppe ettevalmistamise protsessist. Ülevaade kohalike omavalitsuste kliimamuutuste 2.-4.06.2009 kohalike omavalitsuste tippkohtumisel/konverentsil heaks kiidetud pöördumisest. Irja Alakivi
5.4. Informatsioon Eesti koostöökogu poolt ettevalmistatavast Harta foorumist 10.06.2009 Tallinnas. Jüri Võigemast

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

– – – –

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 6

Juhatuse koosoleku protokoll