08/12/09

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 08. detsembril 2009 algusega kell 13:00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8, III korrus)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste ja riigieelarve maksulaekumised 01. jaanuar – 30. november 2009 ning prognoos aasta lõpuks. Tiit Kirss

2. Kohtumised Riigikogu rahanduskomisjoniga ja fraktsioonidega 2010. aasta eelarvete küsimustes. Urmas Kruuse, Jüri Võigemast

3. Kohaliku omavalitsuse küsimuse kui riiklikult tähtsa küsimuse arutelu algatamine Riigikogus september 2010. Urmas Kruuse, Jüri Võigemast

4. Otepää vallavolikogu otsus Eesti Linnade Liidust välja astumise kohta. Urmas Kruuse, Jüri Võigemast

5. Linnade Liidu 16.02.2010 üldkoosoleku päevakorra ja 16.02.2009 volikogu koosoleku päevakorra eelnõud. Peep Kirsima

6. ELL 2009.a eelarve täitmine ja 2010.a eelarve põhiseisukohad. Jüri Võigemast

7. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu II lugemise jätkumine Riigikogus. Hille Ilves

8. Euroopa Liidu finantsregulatsiooni alane konsultatsioon. Jüri Võigemast

9. Ülevaade välisvahendite kasutamisest 2006 – 2009 Terje Lillo

KOV “europrojektide” eelarved ja maksed taotlejate lõikes (perioodil 1.01.2006-09.11.2009) (tabeli allikas: Rahandusministeerium)

10. COP 15 – ÜRO kliimamuutuste konverentsist. KOV temaatika käsitlemise arengust kliimaläbirääkimisteks valmistumise protsessis ja kohalike omavalitsuste ühispositsioonidest kliimaläbirääkimisteks. Irja Alakivi

11. Informatsioonid:

11.1. Euro kasutusele võtmise seaduse eelnõu kooskõlastusringidel (I ja II) esitatud ettepanekud. Tiit Kirss

11.2. Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia dokument. Jüri Võigemast

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 13

Juhatuse protokoll