18/11/08

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 18. novembril 2008 algusega kell 10.30 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. ELL ettepanekud Riigikogule Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu osas. Tiit Kirss

2. ELL ettepanekud Riigikogule Maksukorralduse seaduse eelnõu osas. Tiit Kirss

3. ELL põhiseisukohad avaliku teenistuse seaduse eelnõu osas. Peep Kirsimaa

4. ELL põhiseisukohad Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse eelnõu osas. Hille Ilves

5. Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liidu (Suomen Kuntaliitto) ja Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude (Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit) koostööprotokolli ettevalmistamine aastateks 2009-2011 ja volituse andmine. Irja Alakivi

6. Juhatuse ja nõukogu ülevaade Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse (ERKAS) tegevusest. Jüri Roos, Viktor Svjatõsev

7. Seisukoha kujundamine ELL 2009. aasta eelarve kulude põhinäitajate osas. Jüri Võigemast

Muud küsimused ja informatsioonid.

8.1. Euroopa Liidu Läänemere Strateegia konsulteerimine, Linnade Liidu seisukohtade kujundamine Kaimo Käärmann-Liive

8.2. Informatsioon keskkonna, arengu ja maakasutuse ümarlauast “Kohalikud omavalitsused partnerluses riigiga. Säästev Eesti 21, Aalborgi kokkulepe, Läänemere strateegia ja rahvusvaheline koostöö” 24. oktoobril 2008 Irja Alakivi

8.3. Informatsioon Põhjamaade-Baltimaade Aalborgi kokkuleppe täitmise edendamise projektitaotlusest Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esindusele ja võrgustiku eesistumise roteerumisega seotud asjaoludest. Irja Alakivi

8.4. Informatsioon HTM ministri 02.10.2002.a määruse nr 69 “Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord” eelnõu muutmisest. Hille Ilves

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

 

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 10

ELL juhatuse koosoleku protokoll