17/06/08

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 17. juunil 2008 algusega kell 11.00 Tallinnas, WTCT konverentsikeskuses (Narva mnt 11d, 7 korruse saalis), millele järgneb samas Eesti Linnade Liidu volikogu koosolek algusega kell 13.00.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Ülevaade Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokollist 2009. aasta riigieelarve ning “Riigi eelarvestrateegia 2009-2012” osas. Tiit Kirss

2. Seisukoha võtmine ELL volikogu koosolekul arutamisele tulevates küsimustes:

2.1.Eesti Linnade Liidu 2007. aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni kontrollakti esitamine ELL volikogule. Jüri Võigemast

2.2.Seisukoha kujundamine läbirääkimiste II vaheprotokolli ettevalmistamise küsimuses. Jüri Võigemast

2.3.Ühenduste koostöö memorandumiga ühinemise ettepanek Linnade Liidule. Jüri Võigemast

2.4.Keskkonnatasude uue kontseptsiooni väljatöötamise protsessist. Irja Alakivi

3. Eesti Linnade Liidu seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamise kohta. Ille Allsaar, Tiit Kirss

4. Osalemisest haridussektori Euroopa Liidu tasandi sotsiaaldialoogi protsessis. Ille Allsaar

5. Avatud Uste Päevad – Euroopa regioonide ja linnade nädal 2008, 06. – 09. oktoobril Brüsselis (OPEN DAYS European Week of Regions and Cities). Ille Allsaar, Kaimo Käärmann-Liive

6. Rootsi ühisprojekti ettepanek Läänemeremaade omavalitsusliitudele. Toivo Riimaa

7. Põllumajandusministeeriumi pool lemmiklooma registri osas võetud seisukohast. Kaimo Käärmann-Liive

8. Muud küsimused.

Jüri Võigemast
tegevdirektor

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 6