14/10/08

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 14. oktoobril 2008 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste lõpp-protokoll ja 2009. aasta riigieelarve eelnõus kajastatud eraldised kohalikele omavalitsustele. Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Terje Lillo

2. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu menetlemise käigust. Tiit Kirss

3. Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse uue tervikteksti ettevalmistamisest Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Hille Ilves

4. Aruteludest Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika 2013 + kujundamise küsimustes. Ille Allsaar, Terje Lillo

5. Seisukoha kujundamisest Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) sotsiaal- ja tööhõive komisjoni tervishoiu alase alakomisjoni ettepaneku osas seoses EL direktiiviga patsientide õigustest piiriüleses tervishoius. Hille Ilves

6. Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liidu (Suomen Kuntaliitto) ja Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude (Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit) koostööprotokolli ettevalmistamine aastateks 2009-2011. Irja alakivi

7. Linnade ja Valdade Päevade 2009 seminarimudel. Jüri Võigemast

8. Kodanikupäeva aumärgi kandidaadi esitamine ELL poolt. Jüri Võigemast

9. Muud küsimused ja informatsioonid.
9.1. Informatsioon keskkonna, arengu ja maakasutuse ümarlauast “Kohalikud omavalitsused partnerluses riigiga. Säästev Eesti 21, Aalborgi kokkulepe, Läänemere strateegia ja rahvusvaheline koostöö” 24. oktoobril 2008 Irja Alakivi

9.2. Informatsioon ELLi ja EMOLi liikmete esindajate õppereisist Soome 08-11.12.2008. Irja Alakivi

9.3. Informatsioon Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi elukeskkonna arendamise rakenduskava meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ esimesest taotlusvoorust. Jüri Võigemast

9.4. Informatsioon ELL 2008. aasta eelarve täitmisest. Jüri Võigemast

9.5. Informatsioon Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika 2013+ seminarist 15.10.2008. Kaimo Käärmann-Liive

9.6. Informatsioon Euroopa regioonide ja linnade nädalast – EL Avatud Uste Päevadest 2008, „ Piirkonnad ja linnad muutuvas maailmas” (“Regions and cities in a challenging world”).. Toivo Riimaa

9.7. Informatsioon ELL 14. oktoobri 2008. a juhatuse koosolekule uue Keskkonnaseire seaduse ettevalmistamisest. Kohaliku omavalitsuse keskkonnaseire osa § 4 (13.10.2008 seis). Irja Alakivi

Jüri Võigemat
Tegevdirektor

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 9