09/12/08

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 09. detsembril 2008 algusega kell 13.00 Jõgeval (Aia tn 6, Kultuurikeskuse II korruse saal).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Rahandusministeeriumi sügisene majandusprognoos 27.11.2008, kohalike omavalitsuste tulubaas ja eraldised kohalikele eelarvetele 2009. aasta riigieelarvest. Tiit Kirss

2. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu menetlemise käik. Tiit Kirss

3. Haridustoetus ja haridustoetuse jaotus kohalike omavalitsuste eelarvetele 2009. Hille Ilves

4. ELL märkused Valitsuse määruse “Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamiseks eelduseks olev kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele” muutmine” eelnõu kohta. Hille Ilves

5. ELL ja EMOL ühispöördumine Riigikogu sotsiaalkomisjoni, Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi poole seoses pensioneid, toetusi ja hüvitisi reguleerivate seaduste muutmisega. Peep Kirsima

6. Euroopa Liidu Läänemere Strateegia kujundamine – ELL seisukohta võtmine. Kaimo Käärmann-Liive

7. Muudatused eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisus. Jüri Võigemast

8. ELL 2009. aasta eelarve I lugemine. Jüri Võigemast

9. ELL järgmise juhatuse koosoleku toimumise aeg. Urmas Kruuse, Jüri Võigemast

10. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Urmas Kruuse, Jüri Võigemast

11. Muud küsimused ja informatsioonid

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

 

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 11

ELL juhatuse protokoll