08/04/08

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 08. aprillil 2008 algusega kell 13:00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8, III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos 2008. aastaks ja aastateks 2009-2012. Tiit Kirss

2. Ülevaade eelarveläbirääkimiste töörühmades käsitletud küsimustest 2008:

* Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm; Tiit Kirss, Jüri Võigemast
* Teede-, transpordi- ja IKT töörühm; Tiit Kirss
* Keskkonna- ja maaküsimuste töörühm; Irja Alakivi, Jüri Võigemast
* Hariduse- ja noorsootöö töörühm; Hille Ilves; Jüri Võigemast
* Töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühm; Hille Ilves
* Kultuuri- ja spordi töörühm; Hille Ilves

3. Regionaalministri ettepanek IKT töögrupi moodustamisest. Jüri Võigemast

4. Regionaalministri määruse eelnõu “Meetme “Linnaliste piirkondade arendamine” tingimused ja investeeringutoetuse kava koostamise kord” menetluse käik. Jüri Võigemast

5. Keskkonnaministri määruse “Meetme “Veemajanduse infrastruktuuri arendamine” tingimused” rakendamisest. Irja Alakivi

6. Vabariigi Valitsuse määruse “Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele” rakendamisest. Jüri Võigemast

7. ELL poolsete kandidaatide nimetamine CLRAE (Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi) delegatsiooni liikmeks ja asendusliikmeteks. Toivo Riimaa

8. Kohaliku omavalitsuse majandusaasta aruande juhendist. Peep Kirsima

9. ELL volikogu kokkukutsumine. Urmas Kruuse

10. Muud küsimused.

10. 1. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu menetlemisest. Tiit Kirss

10.2.Viies Eesti-Soome ning Eesti-Läti ja Soome-Läti sõpruslinnade ja -valdade kokkutulek Võrus 21-23. mail 2008. Irja Alakivi

10.3.CEMRi (Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu) direktorite ja peasekretäride nõupidamine Ljubljanas 18.03.-20.03.2008. Toivo Riimaa

Jüri Võigemast
Tegevdirektor
Eesti Linnade Liit

EESTI LINNADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 4