23/01/07

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek 23. jaanuar 2007 toimub kell 11 Elva lasteaias “Õnneseen” (Kaja tn 4).

Päevakorras (ettepanek):

1. Seisukoha võtmine ELL volikogu päevakorra küsimustes:

1.1 ELL 2007. aasta tegevuskava kinnitamine. Orm Valtson

1.2 ELL seisukohad läbirääkimisteks 2008. aasta riigieelarve osas. Tiit Kirss

1.3 ELL esindaja määramisest SA Tallinn-Euroopa Kultuuripealinn 2011 nõukogusse. Toomas Sepp

1.4 MTÜ Eesti Elamumessid ettepanekud Linnade Liidule:

1.4.1 MTÜ Eesti Elamumessid liikmeks astumise ettepanek.

1.4.2 MTÜ Eesti Elamumessid nõukogu liikme määramise ettepanek.

2. ELL 2007. aasta eelarve kinnitamine. Jüri Võigemast

3. Halinga Vallavolikogu ettepanek Eesti Linnade Liidule. Jüri Võigemast

4. Esindaja nimetamisest keskkonnamõju hindamise litsentsi andmise komisjoni. Irja Alakivi

5. ELL tegevdirektori ametipalga määramine. Margus Lepik

6. Muud küsimused.

23.01.2007 ELL juhatuse protokoll