10/10/06

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 10. oktoobril algusega kell 12.00 ELL ruumides Ahtri 8, III korrus.

Päevakorras (ettepanek):

1. Riigikontrolli kontrolliaruanne 2006: Riigi tugi kohalikele omavalitsustele infoühiskonna arendamisel. Marko Palo, Riigikontrolli nooremaudiitor

2. Omavalitsusliitude Brüsseli esinduse kuludest 2006/2007. Toivo Riimaa

3. ELL 2006. aasta eelarve muudatused. Jüri Võigemast

4. 2007. aasta linnade ja valdade päevade kava (14.-15. veebruar 2007). Jüri Võigemast

5. Üldhariduse rahastamismudel 2007. Ille Allsaar

6. Informatsioonid:

6.1. Teede registri andmestiku kasutamisest teehoolduse vahendite jaotuse kavandamisel.Tiit Kirss
6.2. Maade munitsipalomandisse andmine 2006. aastal. Tiit Kirss
6.3. CEMRi põhikirja muudatustega ja tegevusega seotud küsimused.Toivo Riimaa
6.4. Hiina delegatsiooni külaskäik Eestisse (31.08-02.09.2006). Toivo Riimaa
6.5. Kodanikupäeva aumärgi kandidaatide esitamine ELL poolt. Jüri Võigemast

10/10/06 juhatuse koosoleku protokoll