26/04/05

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub 26.04.2005 Kohtla-Järvel.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Eesti Linnade Liidu volikogule 2004. aasta kohta esitatavate materjalide läbivaatamine.
2. Eesti Linnade Liidu tegevuskava aastaks 2005.
3. Eelarveläbirääkimiste edasine käik 2005. aastal.
4. Muud küsimused.
4.1. Regioonide Komitee presidendi hr. Peter Straubi visiit Eestisse 04.-06. septembril 2005
4.2. Riigikontrolli seaduse muutmise seaduse eelnõu arutelu Riigikogu põhiseaduskomisjonis 02.05.2005.
4.3. ELL esindaja asendusliikme nimetamisest Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) Poliitika Komiteesse.
4.4. Info: Norra ja EMP finantsmehhanismide vastastikuse mõistmise memorandumite ratifitseerimise protsessi peatamine.
4.5. Info: Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuses toimunud koosolekust
4.6. Info: Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu Brüsseli esindaja ametikoha täitmise korraldamisest.
4.7. ELL büroo Ahtri tänava hoone fassaadi remondist.

ELL juhatuse koosoleku protokoll