18/01/05

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub 18.01.2005 Tallinnas.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Eesti Linnade Liidu 2005. a eelarve II lugemine – Jaak Aab

2. 2005. a riigieelarvest kohalikele omavalitsustele eraldatavate vahendite jaotusest – Tiit Kirss

3. Eelarveläbirääkimiste töökord ja lähteseisukohtade kujundamine – Jüri Võigemast

4. Muud küsimused.
4.1 Puuetega inimeste hooldajatoetuse üleandmise juhendmaterjal – Ille Allsaar
4.2 Info hariduse töörühma kohtumisest – Ille Allsaar
4.3 Info Regioonide Komiteest – Teet Kallasvee
4.4 Info CEMR-i Poliitikakomiteest – Margus Lepik
4.5 INTERREG IIIA projekti võimalikust algatamisest koostöös Soome
Omavalitsusliiduga – Irja Alakivi
4.6 Rahvusvaheliste delegatsioonide liikmete valimisest – Kaimo Käärmann
4.7 Omavalitsusliitude Brüsseli esindusest – Jaak Aab
4.8 Tormikahjustuste likvideerimisest – Väino Hallikmägi, Teet Kallasvee, Jaanus Tamkivi
4.9 Aadressandmete süsteemi rakendamise probleemidest – Jüri Võigemast
4.10 Aasta omavalitsustegelase kandidaatidest – Jaak Aab
4.11 Otepää vallavalitsuse ettepanekust liituda Energia Linnade Assotsiatsiooni võrgustikuga – Aivar Nigol
4.12 Informatsioon Pille Lille muusikute toetusfondi ettepanekust – Toivo Riimaa
4.13 Informatsioon Eesti Kirikute Nõukogu turismiprojektist “Teeliste kirikud” – Jaak Aab

ELL juhatuse koosoleku protokoll