12/04/05

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub 12. aprillil kell 13.00 ELL büroos Tallinnas, Ahtri 8.

Juhatuse koosoleku päevakorra eelnõu:

1. Päevakorra eelnõu ja materjalide esitamine 26. aprillil 2005 Kohtla-Järvel toimuvale ELL volikogule.

1.1 ELL majandusaasta aruande projekt – Jaak Aab
1.2 ELL tegevussuunad aastaks 2005 – Tiit Kirss
1.3 Üleriigiliste omavalitsusliitude ühinemisest – Jaak Aab
1.4 Regioonide Komiteesse ja CLRAE-sse esindaja nimetamine – Kaimo Käärmann

2. URBACT-i juhtkomitee liikme nimetamine. – Toivo Riimaa

3. INTERREG IIIA seirekomiteesse esindajate nimetamine. – Kaimo Käärmann

4. Eelarveläbirääkimiste vaheprotokoll. – Jüri Võigemast
5. Üldhariduse uus rahastamisskeem. – Jüri Võigemast
6. Muud küsimused.

– REC-ESTONIA taotlusest projekti kaasfinantseerimiseks – REC-Estonia esindaja
– KOV kui tööandja esindamisest palgaläbirääkimistel – Ille Allsaar
– Eelarveläbirääkimiste töörühmade töös osalemisest – Jüri Võigemast
– Üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindajast – Toivo Riimaa
– ERKASe tegevusest – Viktor Svjatõ¨ev

Käesolevale kutsele on lisatud ka üldhariduse uue rahastamisskeemi esialgsed alused. See on HTM-i ettepanek, mis on edasiste läbirääkimiste aluseks. Palun skeemi võtta esialgse töömaterjalina.

26.04 volikogu päevakorra projekt
2004. tegevusaruanne (projekt)
ELL tegevussuunad 2005 (projekt)
Vaheprotokoll 2005
REC-Estonia transpordiseminari ettepanek
12/04/05 protokoll (kinnitatud)

Lugupidamisega

Jaak Aab
Eesti Linnade Liidu tegevdirektor