11/10/05

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub 11.10.2005 Valgas.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:
1. Euroopa kultuuripealinna 2011 kandidaatide (Pärnu, Tallinn, Tartu) tutvustus (igale kandidaadile on esitluseks 15 min).
2. Seisukoha võtmine riigieelarvest kohalikele omavalitsustele 2006. aastal hariduskuludeks eraldatavate vahendite kasutamise tingimuste küsimuses. Tiit Kirss, Jüri Võigemast
3. Eesti Esitajate Liidu (EEL) ettepanek raamkokkuleppe sõlmimiseks kohalike omavalitsuste haldusalas olevate isikute poolt fonogrammide üldsusele suunamise eest tasu võtmiseks. Peep Kirsima
4. Tagasiside IV sõpruslinnade ja valdade kokkutulekust Kotkas. Valmistumine Eesti ja Soome sõpruslinnade ja -valdade V kokkutulekuks. Jüri Võigemast
5. Muud küsimused

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosoleku protokoll