08/03/05

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub 08.03.20015 Tallinnas.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Eelarveläbirääkimiste hetkeseisust – Jüri Võigemast
2. Norra ja EMP finantsinstrumentide rakendamine – Jaak Aab
3. KOV kui tööandja esindamine palgaläbirääkimistel ametiühingutega – Ille Allsaar
4. Euroopa Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) avalike hangete ja -teenuste töögrupp, põhiliikme määramine. Kaimo Käärmann
5. CEMRi keskkonnatöö ümberkorraldamine. Säästva arengu foorumi liikme nimetamine. Irja Alakivi
6. Üleriigiliste liitude ühinemisvõimalustest – Jaanus Tamkivi, Jaak Aab
7. Muud küsimused
7.1 Saastetasude jaotusest riigi ja KOV vahel – Irja Alakivi
7.2 Kokkuvõte Linnade ja Valdade Päevadest – Jaak Aab
7.3 Justiitsministri intervjuu “Riigikontrolli lubamine KOV kontrollima” – Peep Kirsima
7.4 Soome ja Eesti sõpruslinnade ja – valdade kokkutulekust Kotkas – Irja Alakivi
7.5 ELL tegevdirektori ametipalgast

ELL juhatuse koosoleku protokoll