08/02/05

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosoleku toimub 08.02.2005 Tallinnas.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. Päevakorra eelnõu ja materjalide esitamine 18. veebruaril 2005 Tallinnas toimuvale ELL volikogule. (Jaak Aab)
2. Eesti Linnade Liidu esindajate EL Regioonide Komitees ja CLRAE-s kandidaatide esitamine volikogule. (Toivo Riimaa)
3. Muud küsimused
3.1 07.veebruari eelarveläbirääkimiste üldkogu koosolekust. (Jüri Võigemast, Jaak Aab)
3.2 2005. a riigieelarvest kohalikele omavalitsustele eraldatud vahendite jaotusest. (Jüri Võigemast, Jaak Aab, Ille Allsaar)
3.3 Linnade ja Valdade Päevadest 17.-18. veebruaril Tallinnas. Aasta omavalitseja kandidaadid. (Jaak Aab)
3.4 Energialinnade võrgustikust. (Toivo Riimaa)
3.5 Kohtla-Järve linna ettepanekust aprilli volikogu võõrustamiseks. (Jaak Aab)
3.6 Lobitööst Brüsselis. (Toivo Riimaa)
3.7 Saastetasu jaotumisest riigieelarve ja KOV eelarvete vahel. (Irja Alakivi)

ELL juhatuse koosoleku protokoll