14/09/04

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub 14. september 2004 kell 11.00 Tallinna Linnavolikogu saalis (Tallinnas, Vana-Viru 12).

Päevakorras:

1. Eesti Linnade Liidu volikogu koosoleku päevakorra küsimuste ja otsuste eelnõude arutelu.
2. ELL büroo põhimääruse projektist.
3. Muud küsimused

Samal päeval juhatuse koosolekuga toimub Eesti Linnade Liidu volikogu koosolek kell 13 Tallinna Linnavolikogu saalis.