09/12/03

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub 09.12.2003.

Koosoleku päevakord:
1. Mõisaküla linna astumisest ELL liikmeks
2. Jäätmeseadusest – Ille Allsaar
3. Riigieelarvest 2004. aastal eraldatavate vahendit jaotusmehhanismid – Tiit Kirss
4. ELL büroo direktori ametijuhendi kinnitamine – Jaak Aab
5. ELL raamatupidamise siseeeskirja projekti esimene lugemine- Aigi Sander
6. Informatsioon ERKASE nõukogust – U. Kruusa
7. ELL põhikirja toimkonna tööst- Peep Kirsima
8. Probleemidest välissõitudega –Jaak Aab

Toimetulekutoetuste jaotuse esialgne skeem (2004)

11.11.03 ELL juhatuse protokoll