Juhatus

Linnade Liitu juhib ja esindab juhatus, milles on 7 liiget. Juhatuse valib liidu volikogu oma liikmete hulgast. Juhatuse pädevuses on liidu volikogus ja Linnade Päeval arutatavate küsimuste ettevalmistamine, õigusaktide eelnõude kooskõlastamise korraldamine, avalikkuse informeerimine liidu tegevusest ja teised põhikirjalised ülesanded.

Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 2 korda kvartalis. Mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) §-i 19 lõike 2 alusel mitmeid üldkoosoleku pädevusse kuuluvaid küsimusi, sealhulgas juhatuse liikmete määramise ja tagasikutsumise otsustamist ei tohi anda põhikirjaga muu organi pädevusse. Linnade Liidu põhikirjaga on antud juhatuse liikmete valimine liidu volikogu pädevusse.

Linnade Liidu juhatuse koosseis on:

Esimees:
Taavi Aas, Tallinna Linnavalitus, Tallinna linnapea kt, abilinnapea

Aseesimehed:
Mihkel Juhkami, Rakvere linnapea
Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem

Liikmed:
Georg Pelisaar, Põlva Vallavalitsus, vallavanem
Heiki Hepner, Kohila Vallavalitsus, vallavanem
Vladimir Šokman, Tartu linnavolikogu esimees
Tarmo Tammiste, Narva linnapea

Varasemalt on Linnade Liidu juhatuse esimehed olnud (alates 1990. aastast):

Alates 16.02.2010 Taavi Aas
05.06.2007 – 16.02.2010 Urmas Kruuse
15.02.2006 – 05.06.2007 Margus Lepik
23.11.2000 – 15.02.2006 Jaanus Tamkivi
07.04.1999 – 23.11.2000 Andrus Ansip
07.05.1997 – 07.04.1999 Raivo Murd
24.01.1997 – 07.05.1997 Tõnis Lukas
17.04.1995 – 24.01.1997 Raivo Murd
1994 Tiit Vähi
1992 Väino Sassi
1990 Toomas Mendelson

– – – –