Büroo

Eesti Linnade ja Valdade Liidu büroo korraldab liidu organisatoorset tööd ja jooksvat asjaajamist. Büroo juhib juhatuse poolt ametisse nimetatud tegevdirektor ja on aruandekohuslane liidu juhatuse ees. Alates 14.06.2005. aastast on liidu bürood juhtinud Jüri Võigemast. Tegevjuhi ametit on pidanud ka:

21.07.2003 – 12.04.2005 Jaak Aab
28.02.1997 – 01.06.2003 Ain Kalmaru
03.02.1994 – 01. 02.1997 Juhan Sillaste
10.09.1991 – 15.11.1993 Taavi Torgo
1990 Vello Saatpalu

Töötajate kontaktid leiab siit.

Büroo peamised ülesanded on:

• Linnade Päeva ja ELL juhatuse otsuste realiseerimine;
• kohalike omavalitsuste ühistegevuse koordineerimine, arendamine ja korraldamine;
• Linnade Päeva, juhatuse koosolekute ja omavalitusürituste korraldamine ning nendeks materjalide ettevalmistamine;
• õigusaktide eelnõude kooskõlastamise korraldamine;
• teabepäevade ja seminaride korraldamine;
• informatsiooni vahendamine liikmetele;
• liidu esindamine ja osalemine nõukogudes, komiteedes, komisjonides, võrgustikes, seminaridel, töörühmades ning konverentsidel;
• koostöö rahvusvaheliste omavalitsusorganisatsioonide ja välisriikide omavalitsusliitudega;
• väliskoostööprogrammide ja -projektide vahendamine kohalikele omavalitsustele.

Linnade ja Valdade Liidu kontor asub:

Aadress: Ahtri 8, III korrus, Tallinn 15078
Telefon: 6943 411
Faks: 6943 425
E-post: info@elvl.ee
Koduleht: http://www.ell.ee