ELVL-st

Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka maailma tasandil. Liidu tegevusvaldkond hõlmab kogu kohaliku omavalitsuste korraldust, alates eelarvetest ja lõpetades välissuhtlusega.

Liit on tegutsenud vahepealse katkestusega 1920. aastast alates ning taastas oma tegevuse 1990. aastal. 2015. aastal tähistas Linnade Liit oma 95. juubelit. Oma tegevuses lähtub liit  kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest.

27. veebruaril 2018 a. muudeti liidu põhikirja ning liidu uus nimi on Eesti Linnade ja Valdade Liit.