Jäätmeseaduse ja keskkonnatasude muutmise seaduse eelnõu tühistab olemasoleva jäätmehoolduse süsteemi ja toob kaasa hinnatõusu!

Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuse Liit ei toeta Keskkonnaministeeriumi poolt algatatud jäätmeseaduse ja keskkonnatasude muutmise seaduse eelnõu, mis tühistab kogu olemasoleva kohalike omavalitsuste poolt süsteemselt korraldatava ja aasta-aastalt paremaid tulemusi andnud jäätmehoolduse süsteemi, seades sellega ka elanikud otseselt hinnatõusu löögi alla.

Eelmise aasta 22.detsembril Keskkonnaministeeriumi poolt eelnõude infosüsteemi esitatud jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu tühistab kogu olemasoleva riigihangete seaduse alusel toimiva kohalike omavalitsuste poolt süsteemselt korraldatava ja kontrollitava jäätmehoolduse korralduse ning loob võimaluse, et jäätmevedaja võib hakata hindu iga 12 nädala möödudes tõstma.

„Keskkonnaministeerium teatas korraldatud jäätmeveo süsteemi lõpetamise eelnõust eelmise aasta lõpus eelnõude infosüsteemis. Seaduse eelnõu koostamisse ei ole Linnade Liitu ega Maaomavalitsuste Liitu kaasatud, rääkimata sellest, et puuduvad eelnõu vajadust ja süsteemi muutmist teadmuspõhiselt õigustavad uuringud. Eelnõu tervikuna on vastuolus hea õigusloome printsiipidega“, selgitab Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast ning sõnas lõpetuseks, et jäätmehooldust tuleb korraldada kaalutletult, uuringutele ja läbiproovitud headele praktikatele tuginedes.

Tagasi eelmisele lehele