IKT koolitused / ISKE, IKT taristu

Lugupeetud linnapea/vallavanem

Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit koostöös Riigi Infosüsteemi Ameti ning BCS Koolitus AS-ga kutsub teie omavalitsuse esindajaid osalema tasuta omavalitsuse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) koolitustel, mis on spetsiaalselt mõeldud omavalitsustes vajalike praktiliste tegevuste toetamiseks ühinemise/liitumise järgses olukorras.

Koolitusega omandatakse teadmised KOV võrkude kaasaegsest arhitektuurist, nõuetest ja haldamisest ning ISKE praktilisest rakendamisest olukorras, kus enamus liitunud/ühinenud omavalitsustest ja nende personal võtab kasutusele uue IKT taristu tekkivates valla- ja linnavalitsustes.

Koolitustel on kaks sihtgruppi – omavalitsuse IKT lepingute eest vastutav ametnik ning omavalitsuse IKT taristu administraator – mistõttu ootame koolitusele teie omavalitsusest mõlema valdkonna töötaja osalemist. Kui teie omavalitsuses on nendel töötajatel ka asendajad, siis ootame lisaks ka nende koolitusest osavõttu.

1. Omavalitsuse IKT lepingute eest vastutav ametnikele mõeldud koolitus on „ISKE juurutamine ja praktiline rakendamine kohalikes omavalitsustes“.
Koolituse eesmärk on praktiliste näidete varal anda ülevaade kaasaegsest KOV-is kasutatavast taristust, selle haldamise põhielementidest ning ISKE rakendamisest ja praktilisest rakendamisest.
Koolitused on kahepäevased ja toimuvad Tallinnas ja Tartus.

Täpsem info ja registreerimine:

15.02.2018

16.02.2018

Tallinn

ISKE juurutamine ja praktiline rakendamine kohalikes omavalitsustes

Registreerimiseks kliki siia

19.02.2018

20.02.2018

Tallinn

ISKE juurutamine ja praktiline rakendamine kohalikes omavalitsustes

Registreerimiseks kliki siia

28.03.2018

29.03.2018

Tallinn

ISKE juurutamine ja praktiline rakendamine kohalikes omavalitsustes

Registreerimiseks kliki siia

21.02.2018

22.02.2018

Tartu

ISKE juurutamine ja praktiline rakendamine kohalikes omavalitsustes

Registreerimiseks kliki siia

08.03.2018

09.03.2018

Tartu

ISKE juurutamine ja praktiline rakendamine kohalikes omavalitsustes

Registreerimiseks kliki siia

02.04.2018

03.04.2018

Tartu

ISKE juurutamine ja praktiline rakendamine kohalikes omavalitsustes

Registreerimiseks kliki siia

2. Omavalitsuse IKT taristu administraatorile mõeldud koolitus on „KOV IKT taristu“.
Koolituse eesmärk on KOV IKT taristu komponentide üldiste administreerimisoskuste omandamine vastavalt ISKE nõuetele.
Koolitused on kahepäevased ja toimuvad Tallinnas ja Tartus.

Täpsem info ja registreerimine:

13.02.2018

14.02.2018

Tallinn

KOV IKT taristu

Registreerimiseks kliki siia

26.02.2018

27.02.2018

Tallinn

KOV IKT taristu

Registreerimiseks kliki siia

05.03.2018

06.03.2018

Tallinn

KOV IKT taristu

Registreerimiseks kliki siia

12.03.2018

13.03.2018

Tartu

KOV IKT taristu

Registreerimiseks kliki siia

12.04.2018

13.04.2018

Tartu

KOV IKT taristu

Registreerimiseks kliki siia

26.04.2018

27.04.2018

Tartu

KOV IKT taristu

Registreerimiseks kliki siia

Koolitused korraldatakse “Tark e-riik” ürituste sarja raames EL struktuuritoetuse toetusskeemist “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine”, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Koolitused viib läbi BCS Koolitus AS.
Koolitused on mõeldud omavalitsuste töötajatele ning on tasuta.

 

Lugupidamisega
Jüri Võigemast
Eesti Linnade Liit

Ott Kasuri
Eesti Maaomavalitsuste Liit

Henri Pook, henri.pook [at] emovl.ee

 

Tagasi eelmisele lehele