Halinga vallal on parim võrguleht

Halinga vallamajas seisab nähtaval klaasskulptuur kinnitusena, et Halinga vallal on 2015. aasta parim võrguleht, auhinna andis omavalitsuseleandmekaitse inspektsioon.

“Oleme rõõmsalt üllatunud, see on meile suur tunnustus,” ütles Halinga vallavanem Ülle Vapper, kelle sõnade kohaselt teevad kodulehega tõsist tööd vallasekretär Riini Õige ja IT-spetsialist Andrus Peetson.

Andmekaitse inspektsioon edastas omavalitsustele teate, et augustis ja septembris toimub nende võrgulehtede seire. Vaadeldi üheksat punkti, sealhulgas näiteks seda, kas ja kuidas avalikustavad omavalitsused volikogude protokolle, teavitavad kommunaalteenustest ja hindadest, avalikustavad eelarveid ja ürituste kavasid.

Seirega kontrolliti omavalitsuste võrgulehtedel teabe avalikustamise vastavust avaliku teabe seadusele, hinnati teabe leidmise lihtsust, asutuse tegevuse läbipaistvust.

Hinnati kahes kategoorias: kuni kolme miljoni eurose tuluga ja üle kolme miljoni eurose tuluga omavalitsused.

Maksimumpunktid sai neli väiksemat omavalitsust, sealhulgas Halinga vald. Suuremate omavalitsuste kategoorias oli viis võitjat.

Parimate hulgast selgitas andmekaitse inspektsiooni nõukoda mõlemas kategoorias ühe, jälgides parameetrite kõrval ka veebilehe kasutajasõbralikkust.

Nõukoja hinnangul osutusid parimateks Halinga ja Jõgeva vald. Auhinna said nad kätte pealinnas avaliku teabe konverentsil.

Tagasi eelmisele lehele