Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjon ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni keskkonna- ja maaküsimuste töörühma kohtumine

Osalevad Irja Alakivi, Tiit Kirss, Anne Läns

Lugupeetud töörühma liikmed!

Edastan keskkonnaministri kutse keskkonna- ja maaküsimuste töörühma koosolekule, mis toimub 25.05.2017 kell 10.00- 13.00 Eesti Linnade Liidus, Ahtri 8, III korrus.

Koosoleku teemad:

1) Töörühma 25. mai 2017 koosoleku üheks peateemaks pakume kohalikke omavalitsusi puudutavad ja omavalitsuste toimimist mõjutavad regulatsioonid praegu kehtivas jäätmeseaduses ja kavandatavad muudatused kodifitseeritavas keskkonnaseadustiku eriosa jäätmeseaduse eelnõus. Peame oluliseks tagada KOV-dele valikuvõimalused jäätmehoolde mudeli valikul ja subsidiaarsuse põhimõttest tulenev kaalutlusõigus otsuste tegemisel. KOV-de soov on jäätmehoolde teenuste arendamisega edasi liikuda EL ringmajanduse eesmärkide ja sihtarvude täitmise saavutamisel.

http://portaal.ell.ee/18690
http://f.ell.ee/failid/KTK/2018_labiraakimised/KTK_ettepanekud_RES_2018-2021_ja_RE_2018_10.03.2017.pdf

2) Samuti tuleks käsitleda omavalitsusliitude poolt eelarveläbirääkimiste raames esitatud ettepanekuid.

Üleriigilised omavalitsusliidud ELL ja EMOL esitasid ühiselt riigihalduse ministrile, rahandusministrile ja teistele asjasse puutuvatele ministeeriumidele, sealhulgas Keskkonnaministeeriumile (ELL: 13.03.2017 nr 1-7/36 ja EMOL: 13.03.2017 nr 5-4/33) Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekud Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimisteks Riigi eelarvestrateegia 2018-2021 ja 2018. aasta riigieelarve ettevalmistamise küsimustes.
Ettepanekud on:
http://portaal.ell.ee/18652
http://portaal.ell.ee/18691
http://f.ell.ee/failid/KTK/2018_labiraakimised/Lisa_1_Muud_10.03.2017.pdf

Lugupidamisega

Andres Talijärv
Keskkonnaministeeriumi kantsler

Naimi Saartson
Referent

Tagasi eelmisele lehele