Ümarlaud, kus tutvustatakse läbiviidud uuringu tulemusi ja üürielamute programmi kontseptsiooni

Osalevad Anne Läns ja Kaimo Käärmann-Liive

Olete oodatud teisipäeval 17.05 kell 14:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis toimuvale ümarlauale, kus tutvustame läbiviidud uuringu tulemusi ja üürielamute programmi kontseptsiooni. Palume edastada kutse vastavatele valdkonna spetsialistidele.

Uuringu areandega on võimalik eelnevalt tutvuda ministeeriumi koduleheküljel:
https://www.mkm.ee/sites/default/files/eesti_elanike_hoiakud_ja_olukord_eluasemeturul_uuringuaruanne_2016.pdf.

Tagasi eelmisele lehele