Ümarlaud – Kuidas soolist võrdõiguslikkust Eesti omavalitsustes efektiivse(ma)lt rakendada

Osaleb Ott Kasuri

Kuidas soolist võrdõiguslikkust Eesti omavalitsustes efektiivse(ma)lt rakendada

Tallinnas 28. novembril 2018

Päevakava

13.00 Tervituskohv

13.30–17.00 Arutelu. Juhib Reet Laja – ENUT juhatuse esinaine

Sissejuhatus teemasse:

Ott Kasuri – Eesti Linnade ja Valdade Liidu arendusjuht
Liivi Pehk – Võrdõigusvoliniku kantselei kompetentsikeskuse juhataja

Tagasi eelmisele lehele