Ümarlaud ja arutelu ümarlaual ja arutlema avaliku sektori rolli üle elamumajanduse korraldamisel

Osaleb Kaimo Käärmann-Liive

10.00 – 10.30 Kogunemine. Tervituskohv
10.30 – 11.00 Sissejuhatus. Projekti „Social Green“ sisu ja eesmärkide tutvustus.
Teemapüstitus ümarlauale – TREA
Osalejate tutvustusring
11.00 – 11.15 Eesti elamumajanduse hetkeseisust – MKM Ehitus- ja elamuosakond
11.15 – 11.35 Elamumajanduse korraldamine väheneva rahvaarvuga piirkonnas – Valga LV
11.35 – 12.00 Kahaneva rahvastikuga piirkondadeplaneerimine ja riigile loovutatud korterite probleemistik – Rahandusministeerium
12.00 – 12.15 Õigusalased võimalused – Justiitsministeerium
12.15 – 12.35 Renoveerimistoetuste jaotumise kõrvalmõjud – Lauri Lihtmaa
12.35 – 12.55 Kohvipaus
12.55 – 13.40 Arutelu-ajurünnak I – avaliku sektori, eelkõige omavalitsuste probleemid seoses elamumajanduse korraldamise ning munitsipaaleluruumidega ja lahendusvõimalused
13.40 – 13.50 Vahekokkuvõte
13.50 – 14.30 Arutelu – ajurünnak II – avaliku sektori, eelkõige omavalitsuste vajadused seoses elamumajanduse korraldamise ning munitsipaalelamispindadega
14.30 – 15.00 Kokkuvõte päevast – TREA.

Tagasi eelmisele lehele