Tugivõrgustiku kohtumine

Osalevad võrgustiku liige Anne Läns ja Marliis Rettau

KOV  ja kohaliku tasandi organisatsioonide kootöö, praegune ja tulevane võimalik roll uussisserändajate kohanemist toetavate teenuste pakkumisel

Tagasi eelmisele lehele