Tähtvere Avatud Naistekeskuse projekti „ Lastele suunatud lähisuhtevägivallaalaseks teavitustegevuseks metoodilise materjali väljatöötamine, teavitustegevuse läbiviimine ja lastele suunatud teenuste piloteerimine“ seminar

Osaleb Anne Läns. 

Tagasi eelmisele lehele