Sotsiaalhoolekandeseaduse eeslnõu arutelu

Osalevad Anne Läns, Hille Ilves

Sotsiaalministeerium: Eesmärk on läbi rääkida kõik teie ühiselt esitatud märkused, et edasi liikuda suuremas üksmeeles.
Märkused: http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/744e8285-e9fa-418b-9904-70025d595207#Chr0in0C

Tagasi eelmisele lehele