Riigikontrolli aruande „Riigi ja kohalike omavalistuste tegevus olmejäätmete kogumisel ja taaskasutusse suunamisel“ tutvustamine Riigikogu keskkonnakomisjonis

Osaleb Irja Alakivi ning Tallinna ja Rakvere esindajad

Tagasi eelmisele lehele