Riigihanked, kesksete hankijate kasutamise võimalused KOV-ides / arutelu

Osaleb Kaimo Käärmann-Liive

Rahandusministeerium edastas ELL-le 11. novembril 2015. a kirja, milles palus arvamust avaldada kesksete hankijate kasutamise võimaluste osas KOV-ides. Kokkuvõtlikult vastasite, et teema on üsna toores ja vajab täiendavat selgitamist ning juhtisite tähelepanu ohtudele, mis võivad kaasneda.

Käesolevaga tänangi teid tagasiside eest, oleme selle seisukohaga päri ning seega pakume välja aja kohtumiseks, et natuke pikemalt tutvustada teile kesksete hankijate staatust uues riigihangete seaduse eelnõus ning direktiivi põhimõtteid. Võin veelkord kinnitada, et keskset hankimist ei ole kindlasti kavas muuta kohalikele omavalitsustele kohustuslikuks, vaid tegemist on ühe võimalusega kõikide teiste kasutada olevate hankimise vormide kõrval. Täna ei ole kesksete hankijate staatus piisavalt selgelt sõnastatud.

Tagasi eelmisele lehele