Radooniseminar

Osaleb Irja Alakivi

Seminari eesmärk on tutvustada kavandatavaid muudatusi õigusloomes, jagada radoonialast infot ja parandada inimeste teadlikkust radooniga seonduvast.

Päevakava:
9.30 Registreerimine ja tervituskohv
10.00 Avasõnad (Keskkonnaministeerium)
10.15 Radooni reguleerimine õigusloomes (Marily Jaska, Keskkonnaministeerium)
11.00 Mida tasub teada radoonisisalduse mõõtmiste tegemisest elu- või tööruumides (Alar Polt,
Keskkonnaamet)
11.45 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes (Targo
Kalamees, TTÜ)
12.30 Eesti pinnase radooniriski ja looduskiirguse atlase tutvustus (Valter Petersell, Eesti
Geoloogiakeskus)
13.15 Lõpp

Tagasi eelmisele lehele