Põgenike ümberasustamise hetkeolukord, väljakutsed ja tulevikuplaanid Euroopa Rändevõrgustiku (ERV) Eesti kontaktpunkti, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) Põhja-Euroopa esinduse ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) Tallinna esinduse ühisseminar

Osalevad Anne Läns, Toivo Riimaa, Tiiu Madal

Tagasi eelmisele lehele