Ohvridirektiivi teemaline seminar

Ürituse päevakava:

11.00 – 12.00 Ülevaade ohvrite direktiivist (2012/29/EL) ja selle kohaldamisest Eestis (Brit Tammiste, Justiitsministeerium)
12.00 – 12.30 Kokkuvõtte Eestis läbi viidud analüüsist, millega uuriti, kuidas toimub erinevates ohvritega töötavate institutsioonides ohvrite tuvastamine, nende kaitsevajaduste hindamine ning teistesse asutustesse suunamine (Anna Markina, TÜ Õigusteaduskond, Maarja Vollmer, Balti Uuringute Instituut)
12.30 – 13.00 Küsimused ja arutelu Eesti praktika üle
13.00 – 13.30 Kohvipaus
13.30 – 14.45 Arutelu teistest EL riikidest pärit kaasuste üle
14.45 – 15.00 Kokkuvõte päevast ja tagasiside

 

Osalevad Anne Läns ja Marliis Rettau

Tagasi eelmisele lehele